GIÁO TRÌNH LUẬT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - PHẦN II 

Tác giả: TS. Trầng Việt Dũng.

Do Nhà Xuất Bản Hồng Đức – Hội Luật Gia Việt Nam.

Sách dày: 443 trang.

 

Giáo trình Luật Thương mại quốc tế được biên soạn nhằm phục vụ mục đích giảng dạy và học tập trong chương trình đào tạo cử nhân luật của Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh. Giáo trình Luật Thương mại quốc tế bao gồm hai phần: Phần I – Luật Tổ chức thương mại thế giới và Phần II – Luật Kinh doanh quốc tế.

 

Giáo trình Luật Thương mại quốc tế - Phần II sẽ cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản và chuyên sâu về mảng pháp luật thương mai quốc tế tư (kinh doanh quốc tế). Phần II – Luật Kinh doanh quốc tế, bao gồm 7 chương, đề cập tới những vấn đề pháp lý cơ bản khác nhau trong kinh doanh quốc tế, như khái niệm đặc điểm của luật kinh doanh quốc tế, chủ thể quan hệ kinh doanh quốc tế; vai trò của hợp đồng thương mại quốc tế và các nguyên tắc cơ bản trong hợp đồng thương mại quốc tế; các vấn đề pháp lý trong các giao dịch kinh doanh quốc tế phổ biến như mua bán hàng hóa quốc tế, vận tải quốc tế, nhượng quyền thương mại quốc tế; thanh toán quốc tế; và giải quyết tranh chấp trong kinh doanh quốc tế.

Với cấu trúc trên, Giáo trình Luật Thương mại quốc tế - Phần II sẽ không chỉ nhắm tới việc giới thiệu những kiến thức cơ bản về pháp luật kinh doanh quốc tế mà còn đi sâu vào những vấn đề pháp lý của các hoạt động kinh doanh quốc tế phổ biến; bên cạnh đó, giáo trình cũng sẽ trang bị cho người học kỹ năng, phương pháp, tư duy giài quyết các vấn đề pháp lý cụ thể phát sinh trong thực hiện kinh doanh quốc tế, qua đó hình thành tư duy pháp lý cần thiết để phục vụ cho các hoạt động thương mại quốc tế. Giáo trình có thể là tài liệu tham khảo bổ ích cho sinh viên của các chuyên ngành khác nhau của Trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh và các cơ sở đào tạo luật, kinh tế và thương mại tại Việt Nam.

 Luật Kinh doanh quốc tế là một lĩnh vực pháp luật rất phức tạp, chứa đựng nhiều nội dung và vấn đề pháp lý, không thể trình bày hết trong khuôn khổ giáo trình.

 

Các bạn có thể tham khảo sách tại thư viện

Trường Trung Cấp Nghề Nhân Đạo

Mã sách: LU000231           

 
 
 

Đăng ký online

FAPAGE

Liên kết các tổ chức hỗ trợ học nghề

 

 

 

Ảnh Hoạt Động

Vidéo clip

Thống kê

  • Hôm nay: 
  • Tất cả: