GIÁO TRÌNH LUẬT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - PHẦN I 

Tác giả: TS. Trầng Việt Dũng.

Do Nhà Xuất Bản Hồng Đức – Hội Luật Gia Việt Nam.

Sách dày: 463 trang.

 

  Nhằm mục đích nâng cao chất lượng đào tạo và cải tiến phương pháp giảng dạy đối với chương trình đào tạo cử nhân Luật tại Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh, Nhà trường cho biên soạn Giáo trình Luật Thương mại quốc tế - Phần I (Luật tổ chức thương mại thế giới).

   Nội dung cơ bản của giáo trình, ngoài chương nhập môn về Luật Thương mại quốc tế, Phần I bao gồm 7 chương nói về các nội dung của Luật tổ chức thương mại thế giới như: hệ thống thương mại đa phương GATT/WTO; các nguyên tắc cơ bản của Luật WTO; Luật WTO trong lĩnh vực thương mại hàng hóa và thương mại dịch vụ; Luật WTO trong lĩnh vực thương mại liên quan tới quyền sở hữu trí tuệ; pháp luật về các biện pháp phòng vệ thương mại, giải quyết tranh chấp trong khuôn khổ WTO.

 Giáo trình gồm có 8 chương

Chương 1: môn luật thương mại Quốc tế

Chương 2: Hệ thống thuop7ng mại đa phương

Chương 3: Các nguyên tắc cơ bản của l;uật WTO

Chương 4: Luật TWO trong lĩnh vực thương mại hàng hóa

Chương 5: Luật TWO trong lĩnh vực thương mại dịch vụ

Chương 6: Luật TWO trong lĩnh vực thương mại Liên quan đến quyền sở hữu

Chương 7: Pháp luật về các biện pháp phòng vệ thương mại

Chương 8: Giải quyết tranh chấp trong khuôn khổ WTO

 Các bạn có thể tham khảo sách tại thư viện

Trường Trung Cấp Nghề Nhân Đạo

Mã sách: LU000230

 
 
 

Đăng ký online

FAPAGE

Liên kết các tổ chức hỗ trợ học nghề

 

 

 

Ảnh Hoạt Động

Vidéo clip

Thống kê

  • Hôm nay: 
  • Tất cả: