GIÁO TRÌNH LUẬT THUẾ 

Tác giả:TS. Nguyễn Thị Thủy.

Do Nhà Xuất bản Hồng Đức – Hội Luật Gia Việt Nam.

Sách dày: 515 trang.

 

Nhằm mục đích nâng cao chất lượng đào tạo và cải tiến phương pháp giảng dạy đối với chương trình đào tạo cử nhân Luật tại Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh, Nhà trường tổ chức biên soạn Giáo trình Luật Thuế.

 Nội dung cơ bản của Giáo trình bao gồm: lý luận chung về thuế và pháp luật thuế Việt Nam; pháp luật thuế thu vào hàng hóa, dịch vụ; pháp luật thuế thu vào thu nhập; pháp luật thuế thu vào việc sử dụng một số tài sản của nhà nước; pháp luật về quản lý thuế.

 

Gồm có 5 chương :

 Chương I: Lý luận chung về thuế và pháp luật  thuế Việt Nam

 Chương II: Pháp luật thuế thu vào hàng hóa , dịch vụ.

 Chương III:Pháp luật thuế thu vào

 Chương IV:Pháp luật thuế thu vào việc sử dụng cà khai thác một số tài sản của nhà nước .

 Chương V:Pháp luật về quản lý thuế

 Giáo trình Luật Thuế rất cần thiết cho các bạn học ngành luật, tài chính  thao khảo .

 Các bạn có thể tham khảo sách tại thư viện

Trường Trung Cấp Nghề Nhân Đạo

Mã sách: LU000211.