GIÁO TRÌNH LUẬT NGÂN HÀNG 

Tác giả: P.GS.TS Nguyễn Văn Vân. Do Nhà Xuất Bản Hồng Đức – Hội Luật Gia Việt Nam. Sách dày: 454 trang. 

Nhằm mục đích nâng cao chất lượng đào tạo và cải tiến phương pháp giảng dạy đối với chương trình đào tạo cử nhân Luật, Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh tổ chức chỉnh lý, bổ sung, tái bản Giáo trình Luật Ngân hàng.

 

Nội dung cơ bản của giáo trình bao gồm của: Lý luận chung về ngân hàng và luật ngân hàng; Địa vị pháp lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Địa vị pháp lý của tổ chức tín dụng; Pháp luật về quản lý tiền tệ và ngoại hối; Pháp luật điều chỉnh hoạt động cấp tín dụng của tổ chức tín dụng; Pháp luật về dịch vụ thanh toán qua tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán.

 

Giáo trình gồm có 6 chương :

Chương 1: Lý luận chung về ngân hàng và luật ngân hàng

Chương 2: Địa vị pháp lý của ngân hàng nhà nước việt Nam

Chương 3: Địa vị pháp lý của tổ chức tín dụng

Chương 4: Pháp luật về quản lý nhà nước về tiền tệ và ngoại hối

Chương 5: Pháp luật điều chỉnh hoạt động  cấp tín dụng của tổ chức tín dụng

Chương 6: Pháp luật và dịch vụ thanh toán qua tổ chức cung ứng  dịch vụ thanh toán

Sách  luật ngân hàng rất cần thiết cho các bạn học ngành luật .

 Các bạn có thể tham khảo sách tại thư viện

Trường Trung Cấp Nghề Nhân Đạo

Mã sách: LU000234

 
 
 

Đăng ký online

FAPAGE

Liên kết các tổ chức hỗ trợ học nghề

 

 

 

Ảnh Hoạt Động

Vidéo clip

Thống kê

  • Hôm nay: 
  • Tất cả: