GIÁO TRÌNH LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH VIỆT NAM 

Tác giả: TS. Phạm Đức Trang.

Do Nhà Xuất Bản Hồng Đức – Hội Luật Gia Việt Nam.

Sách dày: 548 trang.

 

Không ở đâu xa, hạnh phúc hiện hữu từ chính cuộc sống với tình yêu, hôn nhân gia đình. Điều chỉnh các quan hệ hôn nhân và gia đình, Luật Hôn Nhân – gia đình là cơ sở cho những ứng xử chuẩn mực, nền tảng để chủ thể quan hệ pháp luật hôn nhân gia đình thụ hưởng hạnh phúc. Tìm hiểu Luật Hôn nhân và gia đình, bạn đọc còn nhận thức được pháp luật thực định về kết hôn; ly hôn; quan hệ vợ chồng; quan hệ giữa cha mẹ, con; cấp dưỡng quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài từ đó có thể áp dụng và giải quyết các tình huống thực tiễn.

Xuất phát từ quan điểm Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và trên cơ sở Luật Hôn nhân gia đình, Giáo trình Luật Hôn nhân – gia đình Việt Nam do nhóm tác giả Trường Đại học Luật TP.HCM biên soạn tập trung phân tích và lý giải ở góc độ khoa học những vấn đề lý luận cơ bản về pháp luật hôn nhân gia đình đồng thời đưa ra quan điểm, nhận thức, đánh giá việc áp dụng pháp luật trong thực tiễn. Với cách tiếp cận có hệ thống và logic, giáo trình là tài liệu hữu ích đáp ứng nhu cầu học tập và nghiên cứu, đặc biệt ở bậc đại học.

Giáo trình Luật Hôn nhân – gia đình Việt Nam của Trường Đại học Luật  rất cần cho các học viên học ngành luật .

Các bạn có thể tham khảo sách tại thư viện

Trường Trung Cấp Nghề Nhân Đạo

Mã sách: LU000215

 
 
 

Đăng ký online

FAPAGE

Liên kết các tổ chức hỗ trợ học nghề

 

 

 

Ảnh Hoạt Động

Vidéo clip

Thống kê

  • Hôm nay: 
  • Tất cả: