GIÁO TRÌNH LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM (PHẦN CÁC TỘI PHẠM – QUYỂN 1) 

Tác giả: TS. Trần Thị Quang Vinh.

 Do Nhà Xuất Bản Hồng Đức – Hội Luật Gia Việt Nam.

 Sách dày: 422 trang. Năm xuất bản: 2015.

 

 

   Nhằm mục đích nâng cao chất lượng đào tạo và cải tiến phương pháp giảng dạy đối với chương trình đào tạo cử nhân Luật tại Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh, Nhà trường tổ chức biên soạn Giáo trình Luật Hình sự Việt Nam (Phần Các tội phạm).

 

 Nội dung cơ bản của Giáo trình bao gồm: các tội xâm phạm an ninh quốc gia; các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm con người; các tội xâm phạm quyền tự do, dân chủ của công dân; các tội xâm phạm quyền sở hữu; các tội xâm phạm chế độ nhân và gia đình; các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế; các tội xâm phạm về môi trường; các tội xâm phạm về túy (Quyển 1); các tội xâm phạm an toàn công cộng, trật tự công cộng; các tội xâm phạm trật tự quản lý hành chính; các tội xâm phạm về chức vụ; các tội xâm phạm hoạt động tư pháp; các tội xâm phạm nghĩa vụ, trách nhiệm của quân nhân; các tội phá hoại hòa bình, chống loài người và tội phạm chiến tranh (Quyển 2).

 Sách gồm có 8 chương :

Chương I: Các tôi xâm phạm an ninh

Chương II: Các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm

Chương III: Các tội xâm phạm quyền tự do, dân chủ của công dân

Chương IV: Các tội xâm phạm sở hữu

Chương V: Các tội xâm phạm chế độ hôn nhân và gia đình

Chương VI: các tội xâm phạm trật tự  quản lý kinh tế

Chương VII: Các tội phạm về môi trường

Chương VIII: Các tội phạm về ma túy

Giáo trình Luật Hình sự Việt Nam (Phần Các tội phạm) rất cần thiết cho các bạn học ngành luật  và các ngành khác có liên quan

 Các bạn có thể tham khảo sách tại thư viện

Trường Trung Cấp Nghề Nhân Đạo

Mã sách: LU000220.

 
 
 

Đăng ký online

FAPAGE

Liên kết các tổ chức hỗ trợ học nghề

 

 

 

Ảnh Hoạt Động

Vidéo clip

Thống kê

  • Hôm nay: 
  • Tất cả: