GIÁO TRÌNH CÔNG PHÁP QUỐC TẾ (QUYỂN 1) 

Tác giả: TS. Nguyễn Thị Thùy Dương. Do Nhà Xuất Bản Hồng Đức – Hội Luật Gia Việt Nam. Sách dày: 549 trang. 

Nhằm mục đích nâng cao chất lượng đào tạo và cải tiến phương pháp giảng dạy tại Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh, nhà trường tổ chức biên soạn Giáo trình Công pháp quốc tế.

 

             Nội dung của Giáo trình Công pháp quốc tế bao gồm: lý luận chung về luật quốc tế, nguồn của luật quốc tế, chủ thể của luật quốc tế, lãnh thổ và biên giới quốc gia, luật biển quốc tế, dân cư trong luật quốc tế, luật ngoại giao và lãnh sự (Quyển 1), luật về các tổ chức quốc tế liên chính phủ, luật quốc tế về quyền con người, luật hình sự quốc tế, luật môi trường quốc tế, luật kinh tế quốc tế, giải quyết tranh chấp trong luật quốc tế, trách nhiểm pháp lý quốc tế (Quyển 2).

 Giáo trình gồm có 7 chương

 Chương 1: Lý luận chung về luật Quốc tế

 Chương 2: Nguồn của luật Quốc tế

 Chương 3: Chủ thể của luật Quốc tế

 Chương 4: Lãnh thổ và biên giới quốc gia

 Chương 5: Luật biển Quốc tế

 Chương 6: Dân cư trong luật Quốc tế

 Chương 7: Luật ngoại giao và lãnh sự

Giáo trình Công pháp quốc tế  rất cần cho các bạn học ngành Luật 

Các bạn có thể tham khảo sách tại thư viện

Trường Trung Cấp Nghề Nhân Đạo

Mã sách: LU000232

 
 
 

Đăng ký online

FAPAGE

Liên kết các tổ chức hỗ trợ học nghề

 

 

 

Ảnh Hoạt Động

Vidéo clip

Thống kê

  • Hôm nay: 
  • Tất cả: