Giáo dục vì cuộc sống 

Tác giả: HÀ HẢI CHÂU ( dịch)

Do  nhả xuất bản Trẻ  xuất bản  năm  2009

Sách dày: 216 trang

 

Tựa đề cuốn sách này có thể hiểu theo 2 nghĩa cả hai nghĩa này đều có chủ đích :

 -   Mục đích khuyến cáo  thực hành một hệ thống giáo dục chuẩn bị cho chung ta có bãn lĩnh đối đầu với những thử thách của cuộc sống , chứ  không phải chỉ giúp người có việc làm  hoặc thực hiện những đeo đuổi về mặt trí tuệ.

 -  Ngoài ra muốn giúp bạn đọc thấy được rằng toàn bộ cuộc sống llà giáo dục, một nền giáo dục không chỉ giới hạn trong những năm tháng đến trường .

 -  Bởi vì nếu thật sự - Đa số mọi người đã tin tưởng sâu sắc – cuộc sống có mục đích và ý nghĩa, thì mục tiêu của cuộc sống phải là giáo dục chúng ta ngày càng đầy đủ với ý nghĩa ấy. Và mục tiêu thật sự của nền giáo dục là chúng ta nhận được trong suốt thời gian đến tường phải là giúp chúng ta chuẩn bị cho qúa trình học suốt đời .

 -  Cuốn sách nói cho chúng ta biết phương cách nuôi dưỡng óc sáng tạo,trí khôn và trực giác ở mỗi người làm sao có thể đánh thức những khả năng chưa được khai thác đó .

Các bạn có thể tham khảo sách tại thư viện

Trường Trung Cấp Nghề Nhân Đạo

MÃ SÁCH : KN000030
 
 
 
 

Đăng ký online

FAPAGE

Liên kết các tổ chức hỗ trợ học nghề

 

 

 

Ảnh Hoạt Động

Vidéo clip

Thống kê

  • Hôm nay: 
  • Tất cả: