ĐẠO LÀM NGƯỜI 

Tác giả : Trần Minh Nhật  ( biên dịch )

Do Nhà xuất bản Thanh niên xuất bản năm 2006

Sách dày 163 trang

 

Đạo làm người để sống có ý nghĩa và tìm ra mục đích sống trong công việc

Khi chúng ta thất bại học một bài học, phải học lại… và học lại !

Mỗi khi chúng ta học xong bài học đó, chúng ta chuyển sang bài học kế tiếp (và chúng ta chẳng bao giờ hết các bài học)

 Hãy theo con tim của bạn

1/ Chúng ta ở đây là để học hỏi và thế giời là thầy dạy chúng ta.

2/ Vũ trụ chẳng thiên vị .

3/ Cuộc sống của  bạn là phản ảnh rõ nhất các tin tưởng của  bạn.

4/ Cái mà bạn ràng buộc nhiều quá vào sự việc, con người, tiền bạc … là bạn bị gắn chặt vào chúng

5/Cái mà bạn nhắm đến trong cuộc sống sẽ phát triển .

6/ Hãy theo con tim của bạn !

7/ Ông trời chẳng bao giờ hiện ra trong đám mây và nói : “ Bây giờ con đã được phép thành công”

8/Khi bạn chiến đấu cho cuộc sống, cuộc sống luôn chiến thắng.

9/Làm thế nào bạn yêu thích người khác ? chỉ chấp nhận họ thôi 

10/ Sứ mệnh của chúng ta trong cuộc sống không phải thay đổi Thế giới – Sứ mệnh chúng ta là tự thay đổi chúng ta.

 Những người hạnh phúc nghĩ thế nào ?

Tại sao người giàu làm ra tiền, ngay cả trong tai họa

Những kẻ thất bại làm gì và làm thế nào đừng giống họ ?

Các bạn có thể tham khảo sách tại thư viện

Trường Trung Cấp Nghề Nhân Đạo

    MÃ SÁCH : KN000098

 
 
 
 

Đăng ký online

FAPAGE

Liên kết các tổ chức hỗ trợ học nghề

 

 

 

Ảnh Hoạt Động

Vidéo clip

Thống kê

  • Hôm nay: 
  • Tất cả: