Công tác xã hội với trẻ em bị ảnh hưởng thiên tai và tai nạn thương tích 

Tác giả: Nguyễn Trọng Tiến.

Do Nhà Xuất Bản Lao Động – Xã Hội.

Sách dày: 162 trang.

 

   Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác xã hội là một khâu đóng vai trò quan trọng và có ý nghĩa quyết định trong công tác đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của ngành công tác xã hội trong xu thế phát triển hiện nay.

  Căn cứ Quyết định số 922/QĐ-LĐTBXH ngày 28 tháng 7 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Lao Động – Thương binh và Xã Hội về việc phê duyệt kế hoạch và dự toán xây dựng chương trình giáo trình mô đun/môn học và tài liệu tập huấn trình độ trung cấp nghề công tác xã hội năm 2011. Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn của công tác đào tạo cán bộ xã hội theo Đề án 32 của Thủ tướng Chính phủ. Được sự giúp đỡ của Lãnh đạo Cục bảo trợ xã hội, Bộ Lao động thương binh và xã hội. Khoa Công tác xã hội, Học viện Thanh Thiếu niên Việt Nam đã hoàn thành tập giáo trình trung cấp nghề: “ Công tác xã hội với trẻ em bị ảnh hưởng thiên tai và tai nạn thương tích” trong khuôn khổ các môn học của chương trình đào tạo Trung cấp nghề Công tác xã hội do Bộ lao động thương binh và xã hội ban hành.

 Giáo trình này gồm 5 bài:

 Bài 1: Nhận diện các loại thiên tai và các loại hình thiên tai.

 Bài 2: Một số kỹ năng trong quản lý rủi ro thiên tai và biến đổi khí hậu cho trẻ em.

 Bài 3: Tổng quan về tai nạn thương tích ở trẻ em.

 Bài 4: Một số TNTT thường xảy ra với trẻ em.

 Bài 5: CTXH với trẻ em bị ảnh hưởng thiên tai và tai nạn thương tích.

 Các bài trong giáo trình nhằm trang bị cho người học có được kiến thức cơ bản như: khái niệm về thảm họa, thiên tai, biến đổi khí hậu và cách quản lý rủi ro khi phòng ngừa thảm họa; khái niệm, các dấu hiệu và biện pháp phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ em; một số cách sơ cứu thông thường khi bị tai nạn thương tích; vai trò của cán bộ xã hội trong việc phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ em. Các kỹ năng: Biết lập đồ rủi ro phòng ngừa thảm họa và biến đổi khí hậu cho trẻ em; các kỹ năng cơ bản trong công tác xã hội; Biết sơ cấp cứu khi bị tai nạn thương tích; Biết phòng tránh những tai nạn thương tích trong cộng đồng. Từ đó có nhận thức đúng đắn các mức độ nguy hiểm của thảm họa, biến đổi khí hậu và tai nạn thương tích đối với trẻ em; có cơ chế phòng ngừa chủ động trong cuộc sống.

Các bạn có thể đọc tham khảo sách tại thư viện.

Trường Trung Cấp Nghề Nhân Đạo.

Mã sách: XH000038.

 
 
 

Đăng ký online

FAPAGE

Liên kết các tổ chức hỗ trợ học nghề

 

 

 

Ảnh Hoạt Động

Vidéo clip

Thống kê

  • Hôm nay: 
  • Tất cả: