Công tác xã hội với người khuyết tật 

Tác giả: Hà Thị Thư.

Do Nhà Xuất Bản Lao Động – Xã Hội.

Sách dày: 227 trang.

 

   Người khuyết tất luôn là mối quan tâm của cộng đồng quốc tế và của Đảng, Nhà nước Việt Nam. Cùng với sự phát triển của xã hội, nghề Công tác xã hội được xác lập trong hệ thống nghề nghiệp Việt Nam. Công tác xã hội với NKT sẽ trợ giúp người khuyết tật một cách toàn diện, cải thiện tình trạng tàn tật do xã hội đem lại.

  Công tác xã hội chuyên nghiệp cho rằng khuyết tật không phải là vấn đề riêng của cá nhân có khuyết tật mà vấn đề của cả gia đình có người khuyết tật và của toàn xã hội. Khi cá nhân bị khuyết tật thì không chỉ hị và cả gia đình họ đều phải đương đầu với những khó khăn nảy sinh từ việc chăm sóc y tế, sức khỏe cá nhân người khuyết tật, mối quan hệ trong gia đình, vấn đề kinh tế… đến việc giáo dục, việc làm của người khuyết tật.

   Giáo trình Trung cấp nghề Công tác xã hội với người khuyết tật cung cấp cho học sinh hệ Trung cấp nghề những khối kiến thức cần thiết vá có ý nghĩa thiết thực trong công tác trợ giúp người khuyết tật hòa nhập cộng đồng, cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống.

               Nội dung gồm 6 bài học:

         Bài 1: Tổng quan về người khuyết tật.

         Bài 2: Đặc điểm tâm lý của người khuyết tật.

         Bài 3: Nguyên tắc, vai trò và hướng tiếp cận trong CTXH với NKT.

         Bài 4: Kỹ năng và phương pháp tiếp cận trong CTXH với người khuyết tật.

         Bài 5: Chính sách, pháp luật và dịch vụ cho người khuyết tật.

         Bài 6: Các tổ chức hỗ trợ người khuyết tật.

    Giáo trình được thực hiện bởi một nhóm chuyên gia nhằm đáp ứng yêu cầu về kiến thức cơ bản nhưng rất hữu ích cho học sinh trình độ Trung cấp nghề Công tác xã hội.

    Trong quá trình biên soạn không tránh khỏi những thiếu sót, chúng tôi xin chân thành cảm ơn và ghi nhận sâu sắc những ý kiến đóng góp quý báu của tất cả bạn đọc nhằm mục đích hoàn chỉnh cuốn giáo trình này được tốt hơn.

Các bạn có thể đọc tham khảo sách tại thư viện

Trường Trung Cấp Nghề Nhân Đạo

Mã sách: XH000040

 
 

Đăng ký online

FAPAGE

Liên kết các tổ chức hỗ trợ học nghề

 

 

 

Ảnh Hoạt Động

Vidéo clip

Thống kê

  • Hôm nay: 
  • Tất cả: