CÔNG TÁC XÃ HỘI TRONG CHĂM SÓC SỨC KHỎE TÂM THẦN 

Chủ biên: THS. Nguyễn Thị Thanh Hương

Nhà xuất bản: Lao động và xã hội

Năm xuất bản:2014, Số trang :151 trang

 

 

Sự gia tăng các vấn đề liên quan tới sức khỏe tâm thần trong cộng đồng xã hội và nhu cầu ngày càng cao về chăm sóc và nuôi dưỡng người có vấn đề về sức khỏe tâm thần (NCVĐTT) đòi hỏi năng lực chuyên môn của những người làm việc trong lĩnh vực sức khỏe tâm thần. Một trong các nội dung để nâng cao năng lực cho đội ngũ này là trang bị các kiến thức, kỹ năng công tác xã hội trong chăm sóc sức khỏe tâm thần cho họ .

 Giáo trình “ Công tác xã hội trong chăm sóc sức khỏe tâm thần” là một trong bộ 6 cuốn giáo trình gồm : Đại cương chăm sóc sức khỏe tâm thần, Tâm lý học lâm sàng, Tham vấn trong chăm sóc sức khỏe tâm thần, Công tác xã hội trong chăm sóc sức khỏe tâm thần, Quản lý ca về chăm sóc và phục hồi chức năng cho người tâm thần và Quy trình chăm sóc và phục hồi chức năng cho người tâm thần. Với sự tài trợ của tổ chức The Atlantic Philanthropies (AP), sự chỉ đạo của cục bảo trợ xã hội – Bộ lao động – Thương binh và xã hội, giáo trình đã được xây dựng để đáp ứng nhu cầu cấp bách này .

 Mục đích cuối cùng của giáo trình là góp phần vào can thiệp phòng ngừa, trợ giúp và giải quyết các vấn đề do ảnh hưởng của các vấn đề về sứ khoẻ tâm thần, đảm bảo an sinh cho người dân, cộng đồng và xã hội

 

Các bạn có thể tham khảo sách tại thư viện trường

Trung Cấp Nghề Nhân Đạo

 Mã sách : XH000133 

 
 
 
 

Đăng ký online

FAPAGE

Liên kết các tổ chức hỗ trợ học nghề

 

 

 

Ảnh Hoạt Động

Vidéo clip

Thống kê

  • Hôm nay: 
  • Tất cả: