Công tác xã hội trợ giúp người nhiễm HIV 

Tác giả: Bùi Thị Xuân Mai.

Do Nhà Xuất Bản Lao Động – Xã Hội.

Sách dày: 207 trang.

 

   HIV/AIDS đã và đang là đại dịch ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển kinh tế - xã hội của các quốc gia và cuộc sống của cá nhân, gia đình, cộng đồng bất chấp các nỗ lực của quốc gia và quốc tế trong phòng chống sự lây lan HIV/AIDS và con số này không ngừng tăng lên. Chăm sóc, trợ giúp người nhiễm HIV/AIDS giúp họ vượt qua mặc cảm hòa nhập với cộng đồng là một trong những nhiệm vụ quan trọng của nhân viên công tác xã hội. Tuy nhiên, hiện nay đội ngũ nhân viên công tác xã hội chuyên nghiệp trong trợ giúp nhóm xã hội đặc biệt này còn hạn chế về kiến thức và kỹ năng. Điều này ảnh hưởng rất lớn đến công tác phòng chống HIV/AIDS nói chung và chất lượng trợ giúp người nhiễm HIV/AIDS nói riêng. Nhằm cung cấp nguồn nhân lực nhân viên công tác xã hội có trình độ và kỹ năng chuyên nghiệp đáp ứng nhu cầu của xã hội và chương trình đào tạo trình độ Trung cấp nghề công tác xã hội , được sự chỉ đạo của Bộ Lao động – Thương binh và xã hội, Cục Bảo trợ xã hội, Khoa Công tác xã hội – trường Đại học Lao động – Xã hội triển khai biên soạn cuốn Giáo trình Công tác xã hội trợ giúp người nhiễm HIV- trình độ trung cấp nghề.

Cuốn tài liệu được thiết kế thành 5 bài:

 Bài 1: Kiến thức chung về HIV/AIDS – ThS. Nguyễn Thị Vân.

 Bài 2: Truyền thống giáo dục cộng đồng phòng chống lây nhiễm HIV/AIDS và kỳ thị - ThS. Lý Thị Hàm.

 Bài 3: Chăm sóc dinh dưỡng và y tế cho người nhiễm HIV/AIDS – ThS. Nguyễn Thị Vân.

 Bài 4: Các kỹ năng cơ bản trong trợ giúp người nhiễm HIV – ThS. Nguyễn Lê Trang và TS. Bùi Thị Xuân Mai.

 Bài 5: Kỹ năng cơ bản trợ giúp người nhiễm HIV sống trong các cơ sở xã hội – ThS. Tiêu Thị Minh Hường.

    Để hoàn thành cuốn giáo trình, chúng tôi đã sử dụng các nguồn tài liệu quý giá trong nước và của các tổ chức phi Chính phủ. Chúng tôi cũng nhận được những ý kiến đóng góp từ phía các đồng nghiệp là giảng viên các trường Đại học, các chuyên gia về lĩnh vực phòng chống HIV/AIDS, các cán bộ xã hội hỗ trợ người nhiễm HIV tại các cơ sở xã hội và đặc biệt là sự hỗ trợ về kinh phí và kỹ thuật của Cục Bảo trợ xã hội, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. Đây là cuốn tài liệu lần đầu tiên được biên soạn nên không tránh khỏi những thiếu sót. Nhóm biên soạn xin chân thành tiếp thu và cảm ơn những ý kiến góp ý quý báu của độc giả để cuốn giáo trình tiếp tục được hoàn thiện với chất lượng tốt hơn.

 Các bạn có thể đọc tham khảo sách tại thư viện

Trường Trung Cấp Nghề Nhân Đạo

Mã sách: XH000044

 
 

Đăng ký online

FAPAGE

Liên kết các tổ chức hỗ trợ học nghề

 

 

 

Ảnh Hoạt Động

Vidéo clip

Thống kê

  • Hôm nay: 
  • Tất cả: