Công tác xã hội phục hồi chức năng cho trẻ bại não 

Tác giả: Trần Văn Lý.

Do Nhà Xuất Bản Lao Động – Xã Hội.

Sách dày: 202 trang.

 

    Con người là tổng hòa của các mối quan hệ xã hội. Hoạt động của con người đã hình thành và phát triển xã hội. Nói cách khác, con người là sản phẩm của bản thân nó trong quá trình hoạt thực tiễn xã hội. Và chỉ trong hoạt động ấy, con người mới trở thành chính mình. Con người muốn trở thành con người người thực sự thì phải gia nhập xã hội loài người, để có được sức mạnh của loài người, từ đó sống và phát triển. Như vậy, sự hình thành và phát triển của con người gắn liền với sự hình thành và phát triển của xã hội trong mọi thời đại.

     Người khuyết tật nói chung, trẻ em khuyết tật nói riêng, theo quy luật, họ không thể tách rời, cách ly hoặc từ bỏ mọi hoạt động của con người. Do nhiều nguyên nhân mà họ đã mất đi quyền bình đẳng về thân thể và trí lực, nhưng đồng loại, những con người bình thường không thể lãng quên hay bỏ rơi họ, bởi bản thân họ là những người chịu nhiều thiệt thòi về cả thể chất lẫn tinh thần. Xã hội cần phải trợ giúp, thương yêu, hỗ trợ để họ trở thành con người có ích cho xã hội.

      Khi xã hội càng phát triển, kinh tế ngày càng tăng trưởng thì đời sống văn hóa tinh thần ngày càng cao. Do đó, sự đòi hỏi về tự do, bình đẳng và giải phóng cho mỗi cá nhân ngày càng trở thành những giá trị hiện thực chân chính và cao cả. Tại hội nghị nhân quyền thế giới ngày 25/6/1993, quyền của người khuyết tật được khẳng định: “Mọi người sinh ra đều có quyền bình đẳng, và đều có quyền sống, và phúc lợi, giáo dục và việc làm, sống một cách độc lập và tham gia tích cực vào mọi mặt của đời sống xã hội. Bất kỳ một sự phân biệt trực tiếp hoặc đối xử phân biệt tiêu cực khác đối với người khuyết tật đều vi phạm quyền của người đó”.

      Người khuyết tật là người bị khiếm khuyết một hay nhiều bộ phận của cơ thể, hoặc chức năng biểu hiện dưới những dạng tật khác nhau, bị hạn chế khả năng hoạt động, khiến cho việc sinh hoạt, học tập, lao động gặp nhiều khó khăn. Nhưng người khuyết tật không phải là tàn phế hoàn toàn mà tùy vào các mức độ khác nhau của các dạng tật, người khuyết tật bị hạn chế một hay nhiều hoạt động so với người bình thường.

Các bạn có thể đọc tham khảo sách tại thư viện

Trường Trung Cấp Nghề Nhân Đạo

Mã sách: XH000042

 

 
 

Đăng ký online

FAPAGE

Liên kết các tổ chức hỗ trợ học nghề

 

 

 

Ảnh Hoạt Động

Vidéo clip

Thống kê

  • Hôm nay: 
  • Tất cả: