CÔNG TÁC XÃ HỘI LÀM VIỆC VỚI CÁ NHÂN VÀ GIA ĐÌNH 

   Công tác xã hội cá nhân ( trong tiếng anh là Case Work hay Working with individuals). Công tác xã hội cá nhân(CTXHCN) được xem như phương pháp của CTXH thông qua mối quan hệ tương tác 1-1 giữa NVXH với cá nhân thân chủ nhằm trợ giúp họ giải quyết những vấn đề nảy sinh từ sự thay đổi ( kinh tế - xã hội ) của môi trường, giúp họ điều chỉnh bản thân và cách nhận thức tương tác với môi trường.(Charle Zasstrow, 2003). Fardey O.W.et ( 2000) cũng coi là CTXH cá nhân là phương pháp trợ giúp mà ở đó NVXH sử dụng hệ thống giá trị , kiến thức hành vi con người và kỹ năng chuyên môn về công tác xã hội để giúp cá nhân  và gia đình giải quyết những vấn đề tâm lý xã hội, xử lý các mối quan hệ giữa con người với môi trường xung quanh thông qua mối quan hệ tương tác 1-1

 Như vậy có thể thấy CTXH cá nhân có những đặc điểm như sau :

 - CTXH cá nhân là một phương pháp trợ giúp trong CTXH thông qua mối quan hệ tương tác trực tiếp 1-1

 - Mục đích CTXH cá nhân là giúp cho cá nhân giải quyết vấn đề nảy sinh từ mối quan hệ , từ những thay đổi của môi trường xung quanh.Ví dụ như cá nhân gặp khó khăn về tâm lý, kinh tế, làm việc.

 - Đối tượng trợ giúp là cá nhân nhưng có khi cần can thiệp với gia đình của họ nhằm tạo sự thay đổi của cá nhân và những người liên quan trong gia đình, là những người đang có vấn đề về tâm lý, xã hội

- Người trợ giúp là NVXH, họ là nhà chuyên môn có kiến thức nền tảng như hành vi con người xã hội và kỹ năng chuyên môn về công tác xã hội

 Các bạn có thể tham khảo sách tại thư viện trường

Trung Cấp Nghề Nhân Đạo

 Mã sách : XH000129

 
 
 
 

Đăng ký online

FAPAGE

Liên kết các tổ chức hỗ trợ học nghề

 

 

 

Ảnh Hoạt Động

Vidéo clip

Thống kê

  • Hôm nay: 
  • Tất cả: