CÔNG CỤ PRA 

Phương pháp đánh giá nông thôn có người dân tham gia.

Tác giả: Trung Tâm Nghiên Cứu – Tư Vấn Công Tác Xã Hội và Phát Triển Cộng Đồng.

 

   PRA là một số cách tiếp cận và phương pháp khuyến khích, lôi cuốn người dân nông thôn cùng tham gia trong việc lập kế hoạch và thực hiện các hoạt động của chương trình/dự án phát triển.

 

   Hiện nay PRA được sử dụng rộng rãi trong các dự án thực hiện tại các thành phố lớn và sử dụng ở nông thôn .

   Điểm cần chú trọng cho những người đảm nhận công tác phát triển cộng đồng là thái độ và cách ứng xử với người dân, sao cho toàn bộ tiến trình của dự án từ giai đoạn khảo sát, lên kế hoạch, thực hiện và kết thúc đều đảm bảo có sự tham gia thảo luận, bàn bạc, phân tích… của người dân.

   Trong khuôn khổ của tài liệu PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ NÔNG THÔN CÓ SỰ THAM GIA (PRA), chúng tôi chỉ lược thảo và sắp xếp lại tiến trình của một số công cụ làm việc của người dân. Hy vọng bộ tài liệu này sẽ giúp ích cho những người làm công tác phát triển ở các đơn vị tổ chức khác nhau, đồng thời cũng có thể là tài liệu tham khảo dành cho các cán bộ hướng dẫn thực hiện các chương trình/dự án Phat triển cộng đồng trong cả nước.

 Các bạn có thể tham khảo sách tại thư viện

Trường Trung Cấp Nghề Nhân Đạo

Mã sách: XH000150

 
 
 

Đăng ký online

FAPAGE

Liên kết các tổ chức hỗ trợ học nghề

 

 

 

Ảnh Hoạt Động

Vidéo clip

Thống kê

  • Hôm nay: 
  • Tất cả: