Con người không thể đoán trước 

Tác giả : Andre Bourguignon ( dịch )          

Do nhà xuất bản Khoa học xã hội -  1997

Sách dày 526 trang 

    Con người - điểm xuất phát cũng là điểm cuối cùng của mọi tri thức từ xưa đến nay. Nếu chúng ta chưa biết thật rõ nguồn góc của con người, thì về tương lai của nó chúng ta cũng chưa thể khẳng định được điều gì một cách thật chắc chắn. Có thể nói chừng nào con người tồn tại, thì vấn đề con người vẫn chưa kết thúc.

    Khoa học cũng chỉ có thể giúp ta nhận thức được từng bước và từng phần về vấn đề ấy. Nhưng những thành tựu của nhiều khoa học khác nhau hiện nay, từ sinh học, sinh lý học, giải phẩu học  đến nhân học, văn hóa học…, có thể giúp ta hiểu được con người hơn bất cứ thời đại nào trước đây nhiều. Trong rất nhiều sách báo bàn về con người những năm gần đây, cuốn con người không thể đoán trước (lịch sử tự nhiên của con người) của Andre Bourguignon được các giới khoa học đánh giá là trong những công trình phản ánh được cách hiểu về vấn đề con người ở một trình độ  khái quát khá cao.

   Tác giả không có tham vọng giải quyết được tất cả những vấn đề liên quan với con người  và trong tác phẩm của mình, tác giả đôi khi cũng chỉ mới đặt ra những giả thuyết về một số vấn đề mà khoa học chưa được giải quyết được. Với cách tiếp cận tổng hợp, trong đó nổi bật lên cách tiếp nhận sinh học – văn hóa, tác giả đem lại cho chúng ta những lý giải mới, rất thú vị về những vấn đề tưởng chừng rất quen thuộc. Ưu điểm lớn nhất của cuốn sách là nó không rơi vào chủ nghĩa bi quan quá mức về số phận của con người. Đặc biệt , tác giả nhấn mạnh tới trách nhiệm của con người đối với chính mình.

       Cho dịch và xuất bản cuốn sách này, tác giả không có ý đưa ra bản tổng kết xong xuôi về vấn đề này, mà chỉ với mong muốn cung cấp tư liệu để bạn đọc tham khảo suy nghĩ về vấn đề này, với những điểm tán thành hay không tán thành tùy mỗi người đọc.

        Đây là cuốn sách viết rất cô đọng, lại đụng tới rất nhiều lĩnh vực khoa học khác nhau.Sách gồm có 2 phần :

     Phần thứ 1: Vũ trụ , trái đất , sinh vật

     Phần thứ 2: Con người .

Các bạn có thể tham khảo sách tại thư viện trường

Trung Cấp Nghề Nhân Đạo

 Mã sách : Q3227

 
 
 
 

Đăng ký online

FAPAGE

Liên kết các tổ chức hỗ trợ học nghề

 

 

 

Ảnh Hoạt Động

Vidéo clip

Thống kê

  • Hôm nay: 
  • Tất cả: