Con đường tuổi trẻ 

Tác giả : Đỗ Như Nghĩa ( dịch )

Do Nhà xuất bản trẻ  - 2006

Sách dày 194 trang

 

    Gồm nhiều câu chuyện ngắn viết về

-  Gia đình .

-  Bạn hữu.

-  Tình yêu.

-  Làm việc

-  Ước mơ và mục đích

-  Lòng tự tin

-  Lòng tư ái

-  Bức tranh toàn cảnh

    Cuốn sách là những lời khuyên dành cho tuổi trẻ ở thế kỷ 21 viết về tri thức và phát triển

    Giáo dục là một nổ lực suối đời, Vì vậy tốt nghiệp từ một trường cũng chưa đủ. Tất cà những gì  ta học được ở trường chỉ có khoản 1/10 trong số những cái  mà ta cần trong đời, bất luận là trường học nào. Tất cả các bạn đều đối đầu với thách thức này: làm sao để chiến thắng trong xã hội đòi hỏi khả năng thực thụ hơn bao giờ cả.

    Đôi khi nó đơn giảng như câu chuyện thỏ và rùa. Một số người là thỏ và những khác là rùa. Người cuối cùng chiến thắng một cách vững chắc và liên tục là người tiến về phía trước cho đến khi học đến đích. Hoàn tất cuộc đua, tự nó đã là một chiến thắng như các bạn hoàn tất chương trình học của mình đã là chiến thắng rồi.

Các bạn có thể tham khảo tại thư viện Trường trung cấp nhề nhân đạo 

Với mả số: TR000089