10 CÁCH THỨC RÈN LUYỆN KỸ NĂNG SỐNG CHO TUỔI VỊ THÀNH NIÊN 

Tác giả : Nguyễn Thị Oanh      

Do Nhà xuất bản Trẻ - 2008

Sách dày  95 trang 

Theo WHO, có 10 kỹ năng cơ bản mà tuổi trẻ cần được trang bị. Đó là các kỹ năng: lấy quyết định, giải quyết vấn đề, suy nghĩ có sáng tạo, suy nghĩ có phán đoán, truyền thông hiệu quả, giao tiếp giữa người và người, ý thức về bản thân, biết thấu cảm, ứng phó với cảm xúc và kỹ năng ứng phó với stress.

Cuốn sách này hướng dẫn những bài huấn luyện cơ bản nhầm tạo cho đối tượng là trẻ vị thành niên những nhận thức, những năng lực và nhất là những khả năng hành động mới.

Cùng với tập 1- kỹ năng cho tuổi vị thành niên, cuốn sách này là tài liệu không thể thiếu của các nhà giáo, người làm công tác xã hội… nhằm đáp ứng nhu cầu  cần thiết cho tuồi trẻ  trông bồi cảnh văn hóa xã hội Việt Nam.

Đây là sách kỹ năng rất cần cho  tuổi học sinh

Các bạn có thể tham khảo sách tại thư viện trường

Trung Cấp Nghề Nhân Đạo

Mã sách : KN000040

 

 

 
 
 
 

Đăng ký online

FAPAGE

Liên kết các tổ chức hỗ trợ học nghề

 

 

 

Ảnh Hoạt Động

Vidéo clip

Thống kê

  • Hôm nay: 
  • Tất cả: