Thông tin sự kiện trong tháng 08-2016 

I.      Những sự kiện nổi bật xảy ra trong tháng:

-     Họp ban chấp hành Chi hội khuyến học Trường

-     Toạ đàm văn minh công sở 2016 “Trước khi trách người hãy tự trách ta”

-     Chuẩn bị ban quản lý dự án xây dựng khối B

-     Triền khai dự án đầu tư thiết bị trọng điểm 2016 – 2020

-      Họp ban thi đua Dân vận khéo

-      BGH  họp Sở Lao Động thương binh xã hội Thành phố

-     Dự hội thảo do hội giáo dục nghề nghiệp Thành phố tổ chức

 II.     Những sự kiện về chuyên môn:

-   Lễ Tốt nghiệp lớp trung cầp nghề Chăm sóc sắc đẹp 2014 -2016

-   Chuẩn bị tổ chức Lễ khai giảng 2016 – 2017

-    Thông báo thu học phí, phí và lệ phí trung cấp nghề năm học 2016 – 2017  

III.   Hoạt động liên kết đào tạo

-         BGH đi công tác tại Nhị Xuân và Tân Châu, Tây Ninh

-         BGH đi công tác tại Bình Phước

-     BGH đi công tác tại Cần Giờ

 IV.   Những sự kiện hỗ trợ

- Hoạt động xã hội Cơm Thiện Nguyện 500 phần và 500 kg  gạo phát cho bà con nghèo tại Khoa NVCSSĐ

- Hoạt động từ thiện và cắt uốn tóc miễn phí cho bà con tại Huyện Cao Lãnh