Thông tin sự kiện tháng 7 

Khoa KỸ THUẬT NGHIỆP VỤ 

I. Những sự kiện nổi bật xảy ra trong tháng:

-   Các bộ môn khoa tham gia thực hiện các quảng cáo giới thiệu trên mạng xã hội về tuyển sinh và đào tạo nghề của các bộ môn.

-   Toàn thể giáo viên khoa tham gia đi tuyển sinh hệ trung cấp nghề tại phường 4, quận 3.

II. Những sự kiện về chuyên môn: .

-  Khoa tham quan Công ty DiGi-Texx và tham quan trường TCN Củ chi cùng BGH, ngày 8/7/2015.

-  Khoa tham quan Trường Nam Sài Gòn cùng BGH ngày 14/7/2015

-  Khoa đang đôn đốc các bộ môn tiếp tục thực hiện xây dựng chương trình Trung cấp theo kế hoạch và tiến độ.

-  Khoa tổ chức hội thảo phương pháp đánh giá kiểm tra và phương pháp giảng dạy thực hành và tích hợp cho toàn thế giáo viên khoa, ngày 16/7/2015.

III. Hoạt động liên kết đào tạo

- Đang tiến hành thực hiện dự án dạy nghề và hướng nghiệp của Tổ chức UNICEP (theo đề xuất đã thông qua BGH)

 

IV. Những sự kiện hỗ trợ

-  Tổ chức các hoạt động từ thiện xã hội “ cơm thiện nguyện” 350 suất vào ngày 30/7/2015.

-  Tham gia công tác xã hội tại nhà thờ Chúa Sứ quận 8, cắt tóc cho 50 em có hoàn cảnh khó khăn.