Thông tin sự kiện tháng 4 

Khoa KTNV 

I.  Những sự kiện nổi bật xảy ra trong tháng:

- Các bộ môn khoa tham gia ngày hợi tư vấn giới thiệu việc làm tại Nhà văn hóa TN Thành phố ngày 12/4/2015. Có các bộ môn tham gia: Cắt uốn tóc nam –nữ; trang điểm; Làm móng; Bartender, thu hút hơn 250 lượt người đến tham quan và cùng tham gia.

II.  Những sự kiện về chuyên môn:

-   BGH làm việc với khoa về hoạt động quý 1/2015 vào ngày 08/4/2015. BGH đánh giá công nhận kết quả thực hiện báo cáo của khoa trong quý 1, có 03/9 MTCL Đạt; 05 MTCL đang thực hiện; 01 MTCL không đạt.

-  Khoa đã thực hiện xong đề cương chương trình Trung cấp (đã nộp và tiếp tục hoàn thiện)

III.  Hoạt động liên kết đào tạo

-         Khoa chuẩn bị tiếp đoàn công tác của tổ chức UNICEF vào ngày thứ năm 23/4/2015, nội dung tham quan hoạt động tại cơ sở 3 và bộ môn cắt uốn tóc nữ.

IV.   Những sự kiện hỗ trợ

-  Tổ chức các hoạt động từ thiện xã hội “ cơm thiện nguyện” 350 suất vào ngày 03/4/2015 và chuyến công tác xã hội vào ngày 28/4/2015 tại Đồng Tháp.

-  Tham gia các hoạt động CTXH với Đại học kinh tế 24/4/2015

 
 
 

Đăng ký online

FAPAGE

Liên kết các tổ chức hỗ trợ học nghề

 

 

 

Ảnh Hoạt Động

Vidéo clip

Thống kê

  • Hôm nay: 
  • Tất cả: