Thông tin sự kiện tháng 12/2016 

Khoa Nghiệp vụ và chăm sóc sắc đẹp 

I. Những sự kiện nổi bật xảy ra trong tháng:

Báo cáo hoạt động quý 4 và cả năm 2016 ngày 03/12/2016

Trưởng khoa đi công tác tại Hàn Quốc từ ngày 08/12 đến ngày 14/12/2016

Tham dự buổi đối thoại giữa BGH và học sinh năm 2016 vào ngày 13/12/2016

Tham dự buổi đối thoại giữa BGH và CBNV-GV năm 2016 vào ngày 15/12/2016

II. Những sự kiện về chuyên môn: .

Gặp đối tác liên kết nghề Chăm sóc sắc đẹp tại Long An ngày 09/12/2016

III. Hoạt động liên kết đào tạo


Lễ tốt nghiệp và khai giảng lớp Cắt uốn tóc nữ khóa 02/2016 thuộc dữ án của Unicef vào ngày 16/12/2016.

Tiếp tục liên kết dự án SCC

IV. Những sự kiện hỗ trợ

Tham gia công tác xã hội và cắt tóc miễn phí tại Cần Giờ ngày 01/12/2016;

Tổ chức các hoạt động từ thiện xã hội “ cơm thiện nguyện” 300 suất vào ngày 13/12/2016.

Khoa NV-CSSĐ.

 

 
 
 

Đăng ký online

FAPAGE

Liên kết các tổ chức hỗ trợ học nghề

 

 

 

Ảnh Hoạt Động

Vidéo clip

Thống kê

  • Hôm nay: 
  • Tất cả: