Thông tin sự kiện tháng 10 

I. Những sự kiện nổi bật xảy ra trong tháng

-  Các bộ môn khoa tham gia thực hiện các quảng cáo giới thiệu trên mạng xã hội về tuyển sinh và đào tạo nghề của các bộ môn.

-  Hoàn chỉnh báo cáo kiểm định

-  Chuẩn bị hoạt động phong trào 20/11 theo kế hoạch của trường

-  Tiến hành chọn lọc học sinh tham gia thi học sinh giỏi nghề cấp trường

 Học sinh tham quan Địa đạo Củ Chi theo kế hoạch của trường ngày 03/10/2015

II.  Những sự kiện về chuyên môn: 

-   Đi tham quan trường Nguyễn Tất Thành, ngày 20/10/2015

III.  Hoạt động liên kết đào tạo

-    Lớp cắt tóc nữ Unicef học kỹ năng sống do tổ chức Unicef dạy ngày 23/10/2015

-    Làm việc với tổ chức E&D về chương trình học liên kết đào tạo nghề Cắt tóc nữ và Làm móng.

IV. Những sự kiện hỗ trợ

-   Tổ chức các hoạt động từ thiện xã hội “ cơm thiện nguyện” 300 suất vào ngày 27/10/2015.

-   Làm công tác xã hội cắt tóc cho các em nhỏ tại mái ấm Ánh Sáng Quận 3.