Thông tin sự kiện tháng 09/2016 

I.   Những sự kiện nổi bật xảy ra trong tháng:

-         Thực hiện chiến dịch “Nụ Cười Hồng 1 ‘Cùng bạn đến trường’ và hoạt động ‘Vui tết trung thu” quận 3 năm 2016

-         Tổ chức khai giảng năm học 2016 – 2017

-         Khai giảng khoá tập huấn Wella – Unicef

-         Bế giảng khoá tập huấn Wella – Unicef

-         Lễ ra mắt Chi hội khuyến học

-         Dự tập huấn khu CX Vĩnh Lộc

-         Diễn tập PCCC và cứu nạn cứu hộ tại chỗ

II.   Những sự kiện về chuyên môn:

-     Họp phụ huynh học sinh văn hoá 4 môn

-     Họp phụ huynh học sinh Quận 11

-     Họp phụ huynh học sinh lớp 11 lần II

-     Tổ chức lớp tiếng Anh giao tiếp với người bản xứ dành cho CBNV-GV

-     Tổ chức học Nghị Quyết của toàn thể CBNV-GV

III.   Hoạt động liên kết đào tạo:

-     Khai giảng lớp Công tác xã hội tại TTGD LĐXL Phú Đức

-     Khai giảng lớp Công tác xã hội đợt 4/2016 tại trụ sở chính

-     Khai giảng lớp Công tác xã hội tại Tân Hiệp

-     Khai giảng lớp Công tác xã hội – Trình độ trung cấp – đợt 5/2016

IV.   Những sự kiện hỗ trợ :

-     Hoạt động xã hội ‘Cơm Thiện Nguyện” 400 suất phát tại Khoa NVCSSD