Thông tin sự kiện tháng 03-2016 

Khoa KTNV 

I.    Những sự kiện nổi bật xảy ra trong tháng:

-   Tham dự buổi họp mặt 08.03

-    Tham gia huấn luyện học sinh giỏi cấp thành phố năm 2016.

-    Tham gia buổi đón tiếp học sinh trường Bàn Cờ đến tham quan trường vào ngày 19/03/2016.

II.   Những sự kiện về chuyên môn: .

-   Huấn luyện học sinh giỏi để tham dự kỳ thi học sinh giỏi thành phố vào ngày 30/03/2016.

III.   Hoạt động liên kết đào tạo

-   Tiếp tục tuyển sinh lớp Unicef  khóa 03 năm 2016

IV. Những sự kiện hỗ trợ

- Tổ chức các hoạt động từ thiện xã hội “ cơm thiện nguyện” 350 suất vào ngày 23/03/2016.

- Tham gia công tác xã hội và cắt tóc miễn phí tại phường 6, Quận 3 ngày 08/03/2016

- Tham gia công tác xã hội làng thiếu niên Thủ Đức vào ngày 19/03/2016.

 
 
 

Đăng ký online

FAPAGE

Liên kết các tổ chức hỗ trợ học nghề

 

 

 

Ảnh Hoạt Động

Vidéo clip

Thống kê

  • Hôm nay: 
  • Tất cả: