Thông tin sự kiện tháng 8 

Bộ môn Điện tử công nghiệp 

I.Những sự kiện nổi bật xảy ra trong tháng:

-  Lớp Điện tử dân dụng DT15B nhập học.

II.Những sự kiện về chuyên môn:

- Thi hết môn học lớp DT15

- Lớp DT4 nghỉ hè từ 24/8 đến 5/9. Ngày 7/9 bắt đầu học kỳ 3.

- Lớp LR13 bắt đầu học kỳ 5 từ ngày 3/8

- Hội đồng thẩm định nghề điện tử dân dụng

III.  Hoạt động liên kết đào tạo

- Không có

IV.  Những sự kiện hỗ trợ:

- Học sinh lớp DK12B đi thực tập tốt nghiệp tại công ty Điện tử viễn thông Thanh Bình Tân