Thông tin sự kiện tháng 5 

Bộ môn Điện tử công nghiệp 

I.  Những sự kiện nổi bật xảy ra trong tháng:

Phát bằng tốt nghiệp cho lớp DK12C.

Phát học bổng cho học sinh các lớp.

II. Những sự kiện về chuyên môn:

-Tập huấn thi GVG thành phố năm 2015

- Soạn chương trình khung nghề Điện tử dân dụngtheo qui định mới

-Lớp DT14 học môn mới ( Thiết mạch điện tử)

-Lớp LR13 kết thúc môn học Kỹ thuật cảm biến

Bộ môn ĐTCN.