Thông tin sự kiện tháng 10 

I. Những sự kiện nổi bật xảy ra trong tháng:

-   Doanh thu ngắn hạn tăng

II. Những sự kiện về chuyên môn:

-   BM lập kế hoạch thi học sinh giỏi cấp trường.

-   Lớp DT15 kết thúc môn học An toàn lao động và thi hết môn an toàn lao động.

-  Từ ngày 26/10/2015 lớp DT15 học thêm môn Thiết kế mạch điện tử.

III. Hoạt động liên kết đào tạo

-Không có

IV.  Những sự kiện hỗ trợ:

Ngày 3/10/2015, có 16  học sinh của bộ môn đi dã ngoại ở Củ Chi

 

 
 
 

Đăng ký online

FAPAGE

Liên kết các tổ chức hỗ trợ học nghề

 

 

 

Ảnh Hoạt Động

Vidéo clip

Thống kê

  • Hôm nay: 
  • Tất cả: