Thông tin sự kiện tháng 07 

Bộ môn Điện tử công nghiệp 

I.  Những sự kiện nổi bật xảy ra trong tháng:


-T.Khanh thi GVG nghề cấp thành phố đạt giải 3

- Họp bộ môn bàn về phương pháp dạy học tích cực hóa và phương pháp kiểm tra đánh giá học sinh.

II. Những sự kiện về chuyên môn:

- Soạn chương trình chi tiết  nghề Điện tử dân dụngtheo qui định mới

- Lớp LR13 thi hết môn Kỹ thuật cảm biến và Kỹ thuật vi điều khiển

- Lớp DK12B thi hết môn Kỹ thuật tivi Led

III. Hoạt động liên kết đào tạo

 

IV.  Những sự kiện hỗ trợ:

- Học sinh lớp DK12B đi thực tập tốt nghiệp tại công ty Điện tử viễn thông Thanh Bình Tân