Thông tin sự kiện trong tháng 10 

Bộ môn Điện công nghiệp 

I.   Những sự kiện nổi bật xảy ra trong tháng:

-   Khai giảng lớp ca cao đẳng Điện công nghiệp với trường cao đẳng nghề Đường sắt.

II.  Những sự kiện về chuyên môn:

III. Hoạt động liên kết đào tạo

-         Liên kết mở lớp cao đẳng Điện công nghiệp với trường cao đẳng nghề Đường sắt.

IV.  Những sự kiện hỗ trợ:


-    Hỗ trợ công tác xã hội  tham gia công tác lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng cho p11, quận 3 ( Đường Trần Văn Đang)