Thông tin sự kiện tháng 04 

Bộ môn Điện công nghiệp 

Bài giảng chuẩn bị thi giáo viên giỏi cấp thành phố năm 2015  tổ chức tại trường TCN Nhân Đạo