Mẫu thông tin sự kiện tháng 07 

I.     Những sự kiện nổi bật xảy ra trong tháng:

-   Các lớp nghỉ hè

II.   Những sự kiện về chuyên môn:

Điện công nghiệp nghề tiềm năng cho tương lai – Báo dân trí

III.   Hoạt động liên kết đào tạo

-  Liên kết mở lớp cao đẳng Điện công nghiệp với trường cao đẳng nghề Đường sắt.

IV.     Những sự kiện hỗ trợ:

-  Hỗ trợ Đoàn thanh niên tham gia công tác hướng dẫn lắp sửa chữa điện dân dụng cho các chiến sĩ Hoa Phượng đỏ thuộc Thành Đoàn 3.