XÁC ĐỊNH LOẠI BÀI DẠY 

1. Xác định trên cơ sở chương trình  và kế hoạch môn học 

  -  Phân bố giờ trong chương trình chi tiết môn học/mô đun.

  -  Xây dựng kế hoạch môn học/mô đun: là kế hoạch lý thuyết, thực hành hay tích hợp.

2. Xác định trên cơ sở các lĩnh vực học tập.

a. Lĩnh vực học tập

Có 3 lĩnh vực học tập chính là: kiến thức, kỹ năng, thái độ.

-      Kiến thức:“Là thông tin được chứa trong não”. Các thông tin này có thể bao gồm: Sự kiện thực tế; khái niệm;  nguyên lý; quy trình; quá trình; cấu trúc,...

-      Kỹ năng: Là:"Hoạt động quan sát được và những phản ứng mà một người thực hiện nhằm đạt được mục đích".

-      Thái độ: Là cảm nhận của con người và ứng xử của họ đối với một công việc, những thái độ biểu hiện có thể có tính chất cá nhân (thói quen) hoặc hành vi liên cá nhân. Có 2 loại thái độ: Thái độ không quan sát được và thái độ quan sát được

b. Nhận dạng các bài dạy.

         Nhận dạng đúng các loại bài dạy cho phép người giáo viên có khả năng lựa chọn đúng các phương pháp và kỹ thuật dạy học chuyên biệt và thích hợp trong từng tình huống dạy học cụ thể. Dựa theo các lĩnh vực học tập, có các loại bài dạy sau:

-   Bài dạy lý thuyết hoặc kiến thức: Bao gồm các bài: Sự kiện thực tế, khái niệm, nguyên lý, quy trình, quá trình;

-   Bài dạy thực hành hoặc dạy kỹ năng: bao gồm các bài dạy kỹ năng trong nghề, thường bắt đầu bằng các động từ chuyên môn trong nghề (kiểm tra, thay thế, lắp, vận hành, vệ sinh, bảo trì, sửa chữa….)

-   Bài dạy thái độ:

  • Dạy các thái độ không quan sát được: Cảm nhận, giá trị, lòng tin, động cơ.
  • Dạy các thái độ quan sát được: Hành vi cá nhân, ngoại hình, thói quen, phong cách, cách cư xử.

c. Bài dạy tích hợp.

Từ năm 2007 khi ban hành chương trình khung. Theo quan điểm đổi mới phương pháp đào tạo theo hướng tích cực hóa người học và hình thành các năng lực nghề nghiệp, đặc biệt năng lực hoạt động nghề. Nội dung chương trình đào tạo được thiết kế theo mô đun tích hợp định hướng năng lực hoạt động. Phương pháp dạy học theo quan điểm dạy học định hướng giải quyết vấn đề và định hướng hoạt động Tổng cuc dạy nghề có hướng dẫn thực hiện thêm bài giảng tích hợp

Bài dạy tích  hợp: Giải quyết vấn đề trong nghề nghiệp. Giáo viên đưa ra các tình huống có vấn đề và điều khiển hoạt động của học sinh nhằm giải quyết các vấn đề.

Nguyễn Tăng Thành

 
 
 

Đăng ký online

FAPAGE

Liên kết các tổ chức hỗ trợ học nghề

 

 

 

Ảnh Hoạt Động

Vidéo clip

Thống kê

  • Hôm nay: 
  • Tất cả: