Thông tin sự kiện tháng 8 

Khoa Cơ điện lạnh 

I.   Những sự kiện nổi bật xảy ra trong tháng:

- Tư vấn tuyển sinh quận 3 và quận Tân Bình ( TThành,TPhương,Tlong )

- Họp PHHS khóa 15 vào ngày 16/08 (TThành,TPhương)

- Tập huấn phòng cháy và chữa cháy

 II.   Những sự kiện về chuyên môn:

- Thi hết môn lớp ML14

- Thẩm định chương trình chi tiết nghề Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí dân dụng theo qui định mới

 III.  Hoạt động liên kết đào tạo

 Liên kết đào tạo trường TCN Quan Trung

 IV. Những sự kiện hỗ trợ:

- Thực tập tốt nghiệp lớp ML13B