Thông tin sự kiện tháng 6 

Khoa Cơ Điện Lạnh 

I.   Những sự kiện nổi bật xảy ra trong tháng:

Hội thi giáo viên giỏi thành phố ngày 11/06/2015 Tại 215 Võ Thị Sáu Q3, T.Phương tham gia

II.    Những sự kiện về chuyên môn:

-  Thi hết môn lớp ML12B, ML13B

III.   Hoạt động liên kết đào tạo

IV.  Những sự kiện hỗ trợ: