Thông tin sự kiện tháng 5 

Khoa Cơ điện lạnh 

I. Những sự kiện về chuyên môn:

Học sinh lớp ML12C1 nhận bằng Tốt Nghiệp ngày 18.05.2015 gồm Hiệu trưởng, Trưởng khoa, Giáo viên chủ nhiệm BÙI ĐỨC LONG


Học sinh lớp ML12C2 nhận bằng Tốt Nghiệp ngày 18.05.2015 gồm Hiệu trưởng, Trưởng khoa, Giáo viên chủ nhiệm LÊ VĂN PHƯƠNG

II. Những sự kiện về chuyên môn:

Công ty cơ điện lạnh Á ĐÔNG tuyển dụng vào ngày 18.5.2015, lớp ML12C tại phòng 18 Trường TCN NHÂN ĐẠO

Khoa CĐL.