Thông tin sự kiện tháng 4 

Khoa C-ĐL 

1. Những sự kiện nổi bật xảy ra trong tháng.

     Tư vấn tuyển dụng học sinh lớp ML12C

Công ty Kiến Hoá

Công ty CICS

Cơ sở 67 Hồ Tùng Mậu


2. Những sự kiện về chuyên môn.

      Bảo vệ đề tài tốt nghiệp nghề kỹ thuật điều hoà không khí Lớp ML 12C Khoá 2012-2015.