Thông tin sự kiện tháng 10 

Khoa CĐL 

I. Những sự kiện nổi bật xảy ra trong tháng

Tham gia tham gia lớp tập huấn lớp bồi dưỡng kỹ năng nghề do Bộ Thương Binh Lao Động Và Xã Hội tổ chức tại trường cao đẳng nghề Thành Phố (Thầy Thành, TPhương,TMười,TTrết).

II.  Hoạt động liên kết đào tạo

Liên kết đào tạo hàn điện để công ty tuyển chọn đi lao độn sang Nhật

III.  Những sự kiện hỗ trợ:

Học sinh khoa Cơ điện lạnh đi tham quan địa đạo Củ Chi