Thông tin sự kiện tháng 05 - 2016 

I.   Những sự kiện nổi bật xảy ra trong tháng:

 -  Tham dự lớp tuyên tuyền công tác phòng cháy chữa cháy

 -  Hội thi đá cầu và đạt được giải I,II của hội thi.

 - Hội thi tuyên tuyền và làm theo tấm gương đạo đức HCM  đạt giải I cuộc thi.

II.  Những sự kiện về chuyên môn:

     -  Tham gia lớp AV giao tiếp (TThành, TLong, TPhương)

     -   Tuyển sinh lớp TCN

     -   Thực hiện biên soạn giáo trình mới hệ TCN khóa ML15

 III.  Hoạt động liên kết đào tạo

  Liên kết đào tạo cơ khí để lao động sang Nhật

 IV. Những sự kiện hỗ trợ:

   Giới thiệu những học sinh chưa có việc làm đến làm ở Công ty CỔ PHẦN KỸ THUẬT LẠNH điện lạnh Rồng Việt, Công ty TNHH Cơ Lạnh Anh Quốc,Trạm bảo hành DAIKIN