Thông tin sự kiện tháng 03-2016 

Khoa Cơ Điện Lạnh 

I. Những sự kiện nổi bật xảy ra trong tháng:

 

Hội thi nấu ăn 8/3 của các giáo viên nam khoa Cơ Điện Lạnh

 

Đón tiếp học sinh Trường Bàn Cờ ngày 19 tháng 03

II.  Những sự kiện về chuyên môn:

     -  Tổ chức thi lại  các lớp ML14, ML15

     -  Báo cáo thực tập tốt nghiệp lớp ML13B

 III. Hoạt động liên kết đào tạo

   Chưa có lên kết đào tạo trong tháng

IV.    Những sự kiện hỗ trợ:

   Giới thiệu những học sinh chưa có việc làm đến làm ở siêu thị điện máy Nguyễn Kim, Phước Sang