Đại hội Chi đoàn Trường TCN nhiệm kỳ 2014-2015 

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC

 

Căn cứ kế hoạch Quận đoàn 3

Thời gian:

-         Thời gian: 13h 30, ngày thứ sáu 26/12/2014

-         Địa điểm: Phòng 44, trụ sở chính 648/28 Cách Mạng Tháng 8 Phường 11, Q3.

Thành phần:

  1. Tất cả đoàn viên các lớp học sinh các Khoa/BM;
  2. Ban cán sự các lớp học sinh trình độ Trung cấp nghề;
  3. Lãnh đạo, Phòng, Khoa/BM và GVCN các lớp.

CÔNG TÁC CHUẨN BỊ

1- Phòng TC-HC-TH (hổ trợ)

-  Làm bảng đại hội

CHI ĐOÀN TRƯỜNG TCN NHÂN ĐẠO

Đại hội chi đoàn

nhiệm kỳ 2014-2015

(Ngày 26/12/2014)

- Chuẩn bị âm thanh tại phòng số 44

- Chuẩn bị cờ đoàn và ảnh Bác Hồ

- Nước uống khách mời và đại biểu

  2- Đoàn TNCS

- Chuẩn bị thư mời (khách mời/ thư triệu tập đoàn viên)

- Bánh kẹo cho các bạn đoàn viên tham dự

Đoàn Thanh Niên.