HỌP MẶT CÔNG ĐOÀN QUÝ 2/2017 

Họp mặt CBNV-GV toàn Trường kỷ niệm ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước 30/4 và ngày Quốc tế lao động 1/5, kết nạp mới 10 đoàn viên công đoàn và chúc mừng 13 đoàn viên công đoàn có ngày sinh trong quý 2/2017. 

Kết nạp mới đoàn viên công đoàn.

Chúc mừng 13 đoàn viên công đoàn có ngày sinh trong quý 2

Ngọc Hạnh.