Chúc mừng Ban chấp hành CĐCS trường TCN Nhân Đạo Nhiệm kỳ 2017 – 2022 

...

Đại hội CĐCS trường TCN Nhân Đạo lần thứ XII nhiệm kỳ 2017-2022 diễn ra lúc 8g00 sáng ngày 07/10/2017 tại trụ sở chính thành công tốt đẹp.