Lịch khám sức khỏe học sinh khóa 2015, 2016 

Địa điểm khám: 648/28 Cách mạng tháng 8, phường 11, Quận 3.

 Phòng Y tế trường TCN Nhân Đạo (lầu 1).

                                

 

Trường TCN Nhân đạo thông báo về lịch khám sức khỏe cho học sinh khóa 2015, 2016 như sau:

Stt

Lớp

Thời gian

Sỉ số hiện diện

Ghi chú

1

DT15 + DC15

SD15+TC15

9 giờ 00 Thứ Bảy ngày 18/3/2017

68

DT15: 16

DC15: 14

SD15: 28

TC15:10

2

ML15

09 giờ 15 Thứ Hai ngày 20/3/2017

36

 

3

DH15

14 giờ 30 Thứ Hai ngày 20/3/2017

29

 

4

MC15

09 giờ 15 Thứ Ba ngày 21/3/2017

35

 

5

ĐC16B

14 giờ 30 Thứ Ba ngày 20/3/2017

13

 

6

ML16_1

09 giờ 15 Thứ Tư ngày 22/3/2017

37

 

7

ML16_2

14 giờ 30 Thứ Tư ngày 22/3/2017

34

 

8

ĐH16B

14 giờ 30 Thứ Năm Ngày 23/3/2017

46

 

9

MC16_1

14 giờ 30 Thứ Sáu ngày 24/3/2017

22

 

10

MC16_2

09 giờ 15 Thứ Sáu ngày 24/3/2017

50

 

11

TC16

14 giờ 30 Thứ Sáu ngày 24/3/2017

22

 

12

SD16B

14 giờ 30 Thứ Hai ngày 27/3/2017

35

 

Tổng cộng

        427 học sinh

 

-     Địa điểm khám: Phòng Y tế Trường TCN Nhân Đạo (lầu 1)

      648/28 Cách mạng tháng 8, phường 11, Quận 3

-    Mỗi học sinh mang theo 01 tấm ảnh 3x4;

-    Phiếu khám sức khỏe sẽ được lưu trong hồ sơ học sinh cho đến khi ra trường;

 
 
 

Đăng ký online

FAPAGE

Liên kết các tổ chức hỗ trợ học nghề

 

 

 

Ảnh Hoạt Động

Vidéo clip

Thống kê

  • Hôm nay: 
  • Tất cả: