Tăng mức lương cơ sở bắt đầu từ ngày 01/7/2018 

Từ ngày 01/7/2018 điều chỉnh tăng lương cơ sở từ 1.300.000 đồng/tháng lên
1.390.000 đồng/tháng.
Đây là nội dung đáng chú ý tại Nghị quyết 49/2017/QH14 về dự toán ngân sách
nhà nước năm 2018.
Theo đó, cùng với việc điều chỉnh tăng lương cơ sở từ 1.300.000 đồng/tháng lên
1.390.000 đồng/tháng thì Quốc hội cũng giao Chính phủ thực hiện:
Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hàng tháng theo quy định (đối tượng
do ngân sách nhà nước đảm bảo) và trợ cấp ưu đãi người có công tăng bằng mức
tăng lương cơ sở.
Thời gian thực hiện điều chỉnh bắt đầu từ ngày 01/7/2018.
Ngoài ra, Nghị quyết 49 cũng yêu cầu Chính phủ chỉ đạo thực hiện tốt các luật về
thuế, phí và lệ phí; nghiên cứu sửa đổi một số chính sách pháp luật về thuế trong
thời gian tới.
Nghị quyết 49/2017/QH14 được thông qua ngày 13/11/2017.

 
 
 

Đăng ký online

FAPAGE

Liên kết các tổ chức hỗ trợ học nghề

 

 

 

Ảnh Hoạt Động

Vidéo clip

Thống kê

  • Hôm nay: 
  • Tất cả: