Xét tuyển vị trí Trưởng phòng đào tạo. 

Trường trung cấp nghề Nhân Đạo 

    Thực hiện kế hoạch số 14/KH- NĐ, ngày 14/5/2015 về việc xét tuyển vị trí Trưởng phòng Đào tạo của Trường. Sáng ngày thứ năm 30/7/2015, Hội đồng xét tuyển Trường đã tổ chức xét tuyển vị trí Trưởng phòng Đào tạo, Chủ tịch Hội đồng xét tuyển: thầy Nguyễn Phan Hòa - Hiệu trưởng, chủ trì buổi họp xét tuyển. Ứng viên dự xét tuyển là thầy Thái Kim Trọng – phó Trưởng phòng Đào tạo Trường.

    Sau phần trình bày chương trình hành động của ứng viên, các thành viên Hội đồng đã đặt câu hỏi trao đổi, góp ý với ứng viên các vấn đề về chuyên môn, phương hướng, nhiệm vụ cần thực hiện. Kết luận đánh giá của Chủ tịch Hội đồng, đề nghị ứng viên bổ sung chú trọng công tác xây dựng đội ngũ gắn với nhiệm vụ chuyên môn, cam kết thực hiện đúng với chương trình hành động đã đề ra, đồng thời cần có kiến nghị về công việc ở vị trí Trưởng phòng Đào tạo mang tính “chiến lược” hơn trong thời gian tới. Kết quả xét tuyển, ứng viên Thái Kim Trọng được Hội đồng đánh giá đủ điều kiện, năng lực vào vị trí Trưởng phòng Đào tạo Trường.

 

 

                                                                   Anh Thông- hình ảnh Xuân Lâm.

 
 
 

Đăng ký online

FAPAGE

Liên kết các tổ chức hỗ trợ học nghề

 

 

 

Ảnh Hoạt Động

Vidéo clip

Thống kê

  • Hôm nay: 
  • Tất cả: