Xét tuyển dụng biên chế năm 2016 

01 giáo viên khoa Công nghệ thông tin

01 giáo viên khoa Nghiệp vụ - Chăm sóc sắc đẹp

01 cán bộ phòng Đào tạo

01 nhân viên thủ quỹ

 

NHU CẦU TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC

Xét tuyển dụng 04 viên chức năm 2016, gồm các vị trí sau:

01 giáo viên khoa Công nghệ thông tin

01 giáo viên khoa Nghiệp vụ - Chăm sóc sắc đẹp

01 cán bộ phòng Đào tạo

01 nhân viên thủ quỹ

 Yêu cầu chuyên môn tối thiểu

-   Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên (cán bộ phòng Đào tạo và giáo viên công nghệ thông tin);

-   Có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên (thủ quỹ);

-   Có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên và có bằng trung cấp nghề Chăm sóc sắc đẹp (giáo viên Chăm sóc sắc đẹp).

-   Tất cả các vị trí tuyển dụng nêu trên, phải có thời gian công tác và giảng dạy từ 5 năm trở lên (có giấy xác nhận thời gian công tác và giảng dạy).

Hồ sơ dự tuyển

a) Đơn đăng ký dự tuyển theo Mẫu số 1 (download file) ban hành kèm theo Thông tư số 15/2012/TT-BNV.

b) Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã - phường, thị trấn nơi đăng ký hộ khẩu thường trú trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

c) Bản sao giấy khai sinh hoặc chứng minh nhân dân và bản sao sổ hộ khẩu thường trú.

d) Bản sao văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập toàn khóa (gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp) theo yêu cầu của vị trí dự tuyển được cơ quan có thẩm quyền chứng thực hoặc nộp bản sao từ sổ gốc xuất trình kèm bản chính để đối chiếu; trường hợp có văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải được cấp có thẩm quyền công nhận văn bằng theo quy định tại Quyết định số 77/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20 tháng 12 năm 2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp.

đ) Giấy chứng nhận sức khỏe có kết luận đủ sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06/5/2013 của Bộ Y tế hướng dẫn khám sức khỏe, thời hạn không quá 6 tháng kể từ ngày được cấp.

e) Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có), được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.

Trường hợp người đăng ký dự tuyển đang hợp đồng làm việc tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, ủy ban nhân dân cấp xã phải được thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương nơi đang làm việc nhận xét, đánh giá hoàn thành nhiệm vụ và có văn bản đồng ý được tham gia dự tuyển.

f) Người đăng ký dự tuyển phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của những giấy tờ trong hồ sơ dự tuyển. Các trường hợp khai man, giả mạo hồ sơ sẽ bị hủy kết quả tuyển dụng và xử lý theo quy định của pháp luật. Thí sinh không được bổ sung các giấy tờ xác nhận chế độ ưu tiên sau khi đã công bố kết quả tuyển dụng.

g) Thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển vào 01 vị trí việc làm tại Trường có nhu cầu tuyển dụng, nếu thí sinh nào đăng ký dự tuyển từ 02 vị trí việc làm trở lên thì sẽ bị xóa tên trong danh sách dự tuyển. Hồ sơ đăng ký dự tuyển không hoàn trả lại.

Nội dung xét tuyển

-   Xét kết quả học tập bao gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp của người dự tuyển;

-    Kiểm tra sát hạch thông qua phỏng vấn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, năng lực, phẩm chất và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển tại vị trí ứng tuyển.

(Theo quy định tại Khoản 2, Điều 11 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP).

Thời gian nhận hồ sơ và địa điểm nộp hồ sơ dự tuyển

Thời hạn nhận hồ sơ của người đăng ký dự tuyển kể từ ngày có thông báo tuyển dụng trên phương tiện thông tin đại chúng, đến hết ngày 20/12/2016. Địa điểm nộp hồ sơ dự tuyển: số 648/28 Cách mạng tháng Tám, P11, Q3, TP.HCM, số điện thoại liên hệ: 08- 39931390 – (101) phòng Tổ chức-Hành chính-Tổng hợp.

 
 
 

Đăng ký online

FAPAGE

Liên kết các tổ chức hỗ trợ học nghề

 

 

 

Ảnh Hoạt Động

Vidéo clip

Thống kê

  • Hôm nay: 
  • Tất cả: