XÉT BỔ NHIỆM LẠI CÁN BỘ QUẢN LÝ NĂM 2016 

Thực hiện kế hoạch số 08/KH-NĐ ngày 15/4/2016 của Ban giám hiệu Trường về việc xét bổ nhiệm lại cán bộ quản lý cấp Phòng - Khoa -Bộ môn năm 2016. Sáng ngày 26/5/2016, được sự thống nhất của Ban Giám hiệu. Hội đồng xét bổ nhiệm lại cán bộ cấp Phòng - Khoa- Bộ môn năm 2016, do thầy Nguyễn Phan Hòa – Hiệu trưởng làm Chủ tịch Hội đồng, đã tiến hành tổ chức buổi xét bổ nhiệm theo kế hoạch nêu trên. Đợt xét bổ nhiệm lại lần này có 03 thầy, cô là cán bộ quản lý cấp phòng- khoa đăng ký tham gia. Hội đồng thực hiện, xem xét đánh giá kết quả xét bổ nhiệm lại với các nội dung như:

- Trình bày bản báo cáo quá trình làm việc từ thời gian được bổ nhiệm đến nay (trong phần báo cáo phải có đủ nội dung nhận xét đánh giá mặt làm được và chưa làm được, quá trình thực hiện về nhiệm vụ chuyên môn được phân công, ý thức chấp hành tổ chức kỷ luật của đơn vị và phần cam kết thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới nếu được bổ nhiệm lại).

-  Ý thức tổ chức kỷ luật và thành tích khen thưởng của cá nhân trong thời gian thực thi nhiệm vụ.

-  Kết quả đánh giá cán bộ từ thời điểm được bổ nhiệm đến nay.

- Chương trình hành động phải cụ thể, chi tiết, rõ ràng thời gian trong tới và mạnh dạn cam kết thực hiện khi được bổ nhiệm lại.

- Trả lời câu hỏi trực tiếp của Hội đồng về: Ý thức tổ chức kỷ luật; Sự phối hợp với các bộ phận, mối quan hệ nội bộ; Tinh thần trách nhiệm trong công tác quản lý - lãnh đạo và Kinh nghiệm xử lý tình huống về công tác chuyên môn, giao tiếp.

Kết quả đợt xem xét bổ nhiệm lại lần này, cả 03 thầy, cô tham gia được Hội đồng xem xét nhất trí đánh giá đạt yêu cầu bổ nhiệm lại, với tỷ lệ điểm bình quân là 91,50/ 100đ.

 

                                                                                    Anh Thông.

 
 
 

Đăng ký online

FAPAGE

Liên kết các tổ chức hỗ trợ học nghề

 

 

 

Ảnh Hoạt Động

Vidéo clip

Thống kê

  • Hôm nay: 
  • Tất cả: