Xây dựng nét đẹp văn hóa “Gặp nhau thân thiện – Biết ơn chân thành” 

    Là nội dung thực hiện của kế hoạch số 06/KH-NĐ, ngày 22/02/2016 của Trường Trung cấp nghề Nhân Đạo, về việc xây dựng nét đẹp văn hóa với chủ điểm  “Gặp nhau thân thiện – Biết ơn chân thành” trong năm 2016.

 

    Cán bộ-Nhân viên-Giáo viên và Học sinh cùng tham gia, thực hiện xây dựng không khí “Gặp nhau thân thiện” khi gặp nhau lần đầu tiên trong ngày, bất kỳ thời điểm nào và tại đâu. Khi gặp gỡ trong Trường (trong giờ làm việc, trong buổi họp, trong sinh hoạt tập thể, trong trao đổi công việc…) và ngoài xã hội (tiếp khách, lễ hội, họp mặt…) với tinh thần chân thành, hân hoan, gần gũi và thân ái.

    Và biết nói lời “Biết ơn chân thành” khi nhận được sự giúp đỡ của người khác, dù chỉ là việc nhỏ và những việc đó có thể là nhiệm vụ của mình hoặc nhiệm vụ của người khác, nhưng người khác đã giúp đỡ để mình có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ. Thể hiện với thái độ chân thành, biết ơn đối với ông bà, cha mẹ, thầy cô, đồng nghiệp, bạn bè và những người đã có hành động, cử chỉ, lời nói góp ý khi giúp đỡ mình trong gia đình, trường học và ngoài xã hội.

 

    Để thực hiện tốt và có hiệu quả nội dung chủ điểm nêu trên, các biện pháp cần lưu ý thực hiện trong kế hoạch.

- Triển khai, hướng dẫn thông qua họp giao ban cơ sở, định kỳ của các đơn vị, sinh hoạt các đoàn thể, sinh hoạt lớp, sinh hoạt dưới cờ

- Tổ chức hướng dẫn, thông tin cho các em học sinh trong các buổi sinh hoạt chào cờ hàng tuần (thời gian 3 phút). Trong sinh hoạt lớp (thời gian 2 phút )

- Thực hiện “Gặp nhau thân thiện” trong khuôn viên Trường, vào giờ sinh hoạt, học tập và làm việc hàng ngày.

- Thực hiện “Biết ơn chân thành”: Biết nói lời cám ơn khi nhận được sự giúp đỡ của người khác.

- Cán bộ- nhân viên- giáo viên gương mẫu thực hiện và cùng hướng dẫn học sinh thực hiện.

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động trực quan trên bảng tin, pano, trang web của Trường và các hình thức khác.

Ngoài ra, Ban chấp hành các đoàn thể của Trường cùng hưởng ứng tham gia với tinh thần chủ động và tích cực vận động, hướng dẫn đoàn viên trực thuộc cùng tham gia tốt các nội dung của kế hoạch. Định kỳ 6 tháng, Ban điều hành xây dựng đơn vị “Văn hóa công sở” Trường tổ chức sơ kết, kết quả thực hiện và tổ chức tổng kết vào tháng 12/2016. Ban Giám Hiệu có hình thức khen thưởng các tập thể và cá nhân thực hiện tốt kế hoạch hàng quý và không xét danh hiệu thi đua mức cao các tập thể và cá nhân không thực hiện tốt các nội dung trong kế hoạch mà Ban thi đua đã ghi nhận và theo ý kiến đề nghị của Thường trực Ban điều hành

Anh Thông.

 
 
 

Đăng ký online

FAPAGE

Liên kết các tổ chức hỗ trợ học nghề

 

 

 

Ảnh Hoạt Động

Vidéo clip

Thống kê

  • Hôm nay: 
  • Tất cả: